Personvern-erklæring

Personvernerklæring for Kulturhuset Ælvespeilet

Personvernerklæring for Kulturhuset Ælvespeilet

Personvernerklæringen forteller om hvordan Kulturhuset Ælvespeilet samler inn og bruker personopplysninger. Ansvaret for å bestemme formålet med behandling i Kulturhuset Ælvespeilet er delegert fra rådmannen, til kultursjefen.

Kulturhuset Ælvespeilet, ved salgsansvarlig, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra Ælvespeilets nettsted (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.ælvespeilet.no

Behandling av personopplysninger på www.ælvespeilet.no

Salgsansvarlig  har det daglige ansvaret for Kulturhuset Ælvespeilets behandlinger av personopplysninger på ælvespeilet.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for den som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Ambio Strong er Ælvespeilets databehandler og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Behandling av personopplysninger i vårt billettsystem Tix og kortbehandler Dibs by Nets.

Behandling av personopplysninger i vårt billettsystem Tix og kortbehandler Dibs by Nets.

Tix er en billettpartner på det skandinaviske markedet som håndterer og selger billetter til Ælvespeilets arrangementer. Tix er representert på det svenske, norske, danske og islandske markedet.

Personopplysningene som behandles er billettkjøpers for- og etternavn, adresse, sted, postnummer, land, telefon og epost. Opplysningene er knyttet til kjøpshistorikk.

Formålet med behandlingen er utsendelse av billetter pr. epost, identifisering av eierskap til billetter og kontaktpunkt ved avlysninger o.l.

Valgfri lagring av utløpsdato på ledsagerbevis og antall tilknyttede ledsagere gir mulighet til kjøp av slike billetter over telefon. Det er også mulig å kjøpe billetter i Ælvespeilets resepsjon uten å gi fra seg personopplysninger.

Tix sine vilkår og betingelser finner du her

DIBS tilbyr Nordens største utvalg av enkle og sikre betalingsløsninger på nett og er i dag er Nordens ledende betalingsleverandør, representert i 20 land med over 15 000 kunder og over 2 milliarder transaksjoner.

DIBS sine vilkår og betingelser finner du her

Nettstatistikk

Nettstatistikk

Kulturhuset Ælvespeilet benytter Google Analytics for å spore antall besøk og generell brukeratferd på nettstedet. IP-adresser lagres ikke, ip-anonymisering er aktivert.

Cookies (informasjonskapsler)

Cookies (informasjonskapsler)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Les og se hvordan cookies fungerer her

Ælvespeilet.no bruker cookies fra følgende firmaer: Google Analytics, Google Plus, Twitter, Facebook og Tix.

Google Analytics – Ælvespeilet.no bruker bruker Google Analytics for å se hvordan brukere benytter nettsiden; Hvor lenge besøker er på siden, hvilke sider som besøkes, demografisk informasjon, interesser, geografi, atferd og teknologi. Informasjonen benyttes til å lage statistikker og Ælvespeilet benytter disse hovedsaklig til å måle antall besøk. (ref: https://support.google.com/analytics/answer/7667196)

Google tilbyr også retted annonsering basert på brukeradferd gjennom Google Display Network som velger ut relevante annonser basert på interesser. Samlede data lagres i 14 måneder før de blir slettet automatisk

Twitter lagrer en informasjonskapsel slik at man enklere kan dele innhold på nettsiden til Twitter.

Facebook – ælvespeilet.no benytter en såkalt Facebook pixel. Facebook Pixel er et analytisk verktøy som måler hvor effektiv Facebook-annonseringen vår er. Vi kan med den måle konverteringer, bygge publikum og optimalisere annonsekampanjer via annonseadministrasjonen på Facebook.

Facebook benytter pikselen til å forstå hvilke handlinger brukere utfører etter de har trykket på en annonse og gir oss mulighet til å nå de brukerne som er viktigst for oss. Ved å lære av den adferden som brukerne har på nettstedet, kan man effektivisere kommunikasjon og budskap i annonser på Facebook.

Tix – lagrer en cookie slik at vi kan se hvor et salg stammer fra.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Ælvespeilet sender ut programinformasjon 1-2 ganger pr. måned via epost. For å motta programinformasjon registrerer du kun din e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database. Adressen deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Epost-adressen benyttes kun til våre utsendelser på epost.

Fra tid til annen sletter vi epostadresser som Mailchimp tror er uinteresserte brukere. I 2016 slettet vi 2500 kundeadresser på denne måten for å opprettholde en sunn liste. Utsilingen er ikke optimal og vi risikerer derfor å slette påmeldte som ønsker å motta denne informasjonen. Du kan hjelpe oss å opprettholde en sunn liste ved å oppdatere din epostadresse, eller melde deg av om du på et tidspunkt ikke lenger ønsker å motta programinfo fra Ælvespeilet.

Personvernerklæring for Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere, for å utføre tjenester til beste for kommunen. Her finner du en forklaring på hvordan Porsgrunn kommune behandler personopplysninger om deg.

Kommunen forholder seg alltid til gjeldende regelverk. Det er personopplysningsloven som regulerer bruk av personopplysninger i Norge. Fra 25. mai 2018, vil også EUs forordning for personvern gjelde på samme måte som norsk lov.

Det er rådmannen som er behandlingsansvarlig for all bruk av personopplysninger i kommunen. Behandlingen som følger av daglig drift er delegert til den enkelte kommunalsjef eller virksomhetsleder. Kommunen holder oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn om deg. Vi samler bare inn opplysninger til saklige formål, og passer på at vi har et lovlig behandlingsgrunnlag for opplysningene. Der det ikke foreligger lovhjemmel for behandling, vil vi hente inn samtykke før kommunen kan behandle personopplysningene om deg.

Opplysningene kommunen har om innbyggerne, har vi ansvar for å sikre både teknisk og fysisk. Det er bare de som har en saklig grunn til å se opplysningene, som får tilgang til dem, og vi har gode system og rutiner som sikrer opplysningene mot utilsiktet bruk og endring, slik at du kan være trygg på at vi behandler opplysninger om deg på en god og lovlig måte.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.
Eksempel på utleveringer er der kommunen har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller at det i forbindelse med levering av tjenesten er nødvendig å utlevere opplysningene. For eksterne virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, ivaretar kommunen dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med den eksterne virksomheten.

Den registrertes rettigheter til innsyn, retting og sletting

Alle registrerte, har sentrale rettigheter etter norsk personopplysningslov, og EUs forordning om personopplysninger. For det første så vil vi ikke lenger oppbevare opplysninger om deg, når formålet med vår behandling er oppfylt. Det kan likevel være annet lovverk som gjør at vi plikter å oppbevare det lenger, som for eksempel arkivloven.
Du kan be om innsyn i hvilke opplysninger kommunen behandler om deg, på hvilken måte, og hvor de hentes fra.
Dersom opplysningene om deg er uriktige eller mangelfulle, kan du be om at de rettes eller slettes. Du kan også be om at opplysningene om deg slettes, når kommunen ikke lenger trenger dem for å oppfylle formålet, og det ikke er andre lover som krever at vi oppbevarer dem lenger.

For henvendelser om innsyn, retting eller sletting, ber vi deg ta kontakt med servicesenteret i kommunen:
Epost: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Telefon: 35 54 70 00.

Porsgrunn kommune har oppnevnt et personvernombud, som jobber for at personvernet ivaretas på en god måte for innbyggerne og ansatte i kommunen. Personvernombudet kan kontaktes av alle som har spørsmål om kommunens bruk av personopplysninger, denne personvernerklæringen, eller dine rettigheter. Personvernombud for Porsgrunn kommune er Anne Tilly Bagås: Epost: anne.tilly.bagas@porsgrunn.kommune.no Telefon: 951 76 617

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, mobilen eller nettbrettet ditt med informasjon om hvilke sider du besøker på internett. Kommunen bruker opplysningene for å se hvordan du og andre bruker nettsidene våre, til hjelp i både vedlikehold og utvikling. Formålet er å få sidene enkle og gode å bruke. Vi registrerer opplysningene med hjelp av din IP-adresse, men anonymiserer bruken, slik at vi vet ikke hvem det er som bruker nettsidene på ulikt vis.

Det er du som bestemmer om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler. Dette gjør du gjennom innstillinger i nettleseren din. Dersom du trenger veiledning til å stille inn nettleseren din, anbefaler vi denne siden: www.nettvett.no