Har gjort hobby til yrke

Har gjort hobby til yrke

Rektor Morten Hagevik kaller seg kulturpropell: Han skal bidra til å løfte, gi fart og fremdrift til prosjekter, men også lande dem trygt. Når kulturskolen nå går inn i sitt 35. år, lover han en forestilling helt uten sidestykke. 

 

Noe av det første Morten gjorde da han overtok rektorkontoret på kulturskolen for fire år siden, var å få malt langveggen rød. 

– Det er en farge som symboliserer lidenskap og inkludering. Rødt gir meg energi og gjør meg glad, og jeg opplever at gjestene som kommer hit, føler seg trygge. Her kan vi sitte å drodle og tulle, være visjonære og litt gærne. 

56-åringen vokste opp i Glomfjord i Nordland. Han satte seg på pianokrakken som femåring, fikk tildelt klarinett da han begynte i skolekorpset og starta etter hvert i band. Den første planen var å utdanne seg til ingeniør, men 

han skulle bare ta ett år på Toneheim folkehøgskole først. Det førte til åtte år og en master i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole i Oslo 

– Under studiet var jeg overbevist om at jeg skulle bli musikklærer. Det var nærmest et kall. Men ved siden av gleden ved å synge og spille, ble jeg fort tillitsvalgt i ulike settinger og jobbet i forskjellige musikkorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg hadde tatt emner i ledelse og organisasjon ved musikkhøgskolen og skjønte etter hvert at den ideelle jobben for meg, ville bestå av både undervisning og ledelse. 

CV-en til Morten er lang. Han har blant annet
undervist fra barnehage- til universitetsnivå, vært generalsekretær i Norsk musikkråd og markedssjef i Risør kammermusikkfest. Han var lenge overbevist om at Oslo var det eneste stedet han kunne bo, hvis ikke måtte det bli New York på grunn av interessen for musikk-teater, men kjæresten Espen lokket ham til Sandefjord. Nå
har paret flyttet til Borgestad, og Morten marsjerer til Skomværvalsen med Vestsidens musikkorps og synger med Terrablue Voices, et rytmisk sangensemble fra Sandefjord. 

– Jeg hadde ingen planer om å bli kulturskolerektor, men så dukka denne jobben opp, og her kan jeg få brukt alt 
jeg har jobbet med så langt i livet. Jeg kom til en veldrevet skole med en fantastisk stab og et utpreget godt miljø. Samtidig er det potensiale for utvikling. Jeg har brakt inn en enda større bevissthet om at kulturskolen skal bidra til utviklingen av helheten i det kommunale tilbudet, knyttet til begreper som frivillighet, folkehelse, mangfold og inkludering. Jeg er vokst opp på et industristed med Norsk Hydro som hjørnesteinsbedrift, har gjødsel i blodårene og kjente meg umiddelbart hjemme her i byen. 

Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, dans, teater
og visuell kunst. 14 prosent av barn og unge i Porsgrunn benytter seg av tilbudet, som betyr at skolen ligger på landsgjennomsnittet i dekningsgrad. Rektoren er enig med politikerne i Porsgrunn som har vedtatt et mål om at enda flere skal nyte godt av kulturskolens kompetanse og tjenester fremover. 

– Barn og unge er ikke de samme som for ti eller 35
år siden. Opplæring og opplevelser innenfor kultur har betydning for utvikling av hele mennesket. Samtidig må vi ha fingeren på pulsen og tilpasse tilbudet det som målgruppa er opptatt av. Kulturskolejobben er fantastisk fordi vi hver dag ser at det vi gjør, har betydning for elevenes opplevelse av mestring og utvikling. Noe av
vår styrke på kulturskolen er at vi vet alle elevene får en livslang hobby, og noen kanskje et yrke. Det de lærer her, vil de ha med seg resten av livet. 

Kulturskolen er den største brukeren av Ælvespeilet, og Morten mener at kulturhuset har en spesiell forståelse for hvem kunden er. 

– De skiller ikke mellom de største stjernene og de minste kulturskole-elevene. Våre åtteåringer får spille på det store Steinway-flygelet akkurat som profesjonelle. Våren 2023 setter vi opp en stor jubileumsforestilling
og rykker inn med over 100 barn og unge i en uke. Jeg kan foreløpig si så mye som at det blir spennende og nyskapende, en forestilling alle innbyggere i Porsgrunn kan glede seg til! 

 

Tekst og Bilde: Charlotte Nagell