Barnas Kunstfestival

Tine Fossmo er koreograf og scenekunstner. Hun opplever at kunstneriske konsepter og kunstneriske rom blir mer og mer viktig.

Helt fra Tine var 5 år gammel, har hun danset. Dansen har tatt henne til Oslo, til København, til New York, og hjem igjen til Grenland. Her lever hun av og med scenekunst, og da hun samlet all sin kompetanse i en master, fikk den tittelen, «Jeg danser, altså er jeg». Nå arrangerer hun Barnas Kunstfestival på Ælvespeilet, og vi tar en prat med henne om hvorfor vi trenger kunst. 

Hva er Barnas Kunstfestival? 

Det er en tverrkunstnerisk festival rettet mot barn. Hovedmålet med Barnas Kunstfestival er å levere en festival, tuftet på samtidskunst, hvor forestillingene holder høy kvalitet. Noen forestillinger er lukkede for den kulturelle bæremeisen, og noen er åpne for alle. 

Barnas Kunstfestival startet i 2016, som Barnas Dansekunstfestival. Da traff den for smalt. Vi ønsket oss en større bredde, og inviterte samarbeidspartnere med særkompetanse på andre kunstarenaer enn dans, for å sette programmet.
Det er viktig for oss å møte barn med kunst av høy kvalitet. 

Hvorfor trenger barn en egen kunstfestival? 

For oss har det alltid vært veldig viktig å ta barn på alvor. Vi mener at de bør introduseres til kunst så tidlig som mulig. Kunst er dessverre blitt fremmedgjort for mange. I kunsten skapes det møter, og det kan være et veldig godt utgangspunkt til å møte barnet på en ny og spennende måte. Mitt tips til foreldrene er å våge å ha en samtale med barna om det en opplever. Våg å stille 
spørsmål uten å ha svarene. Tolk sammen med dem. Det er like mange svar som det er mennesker.
Barn har allerede en grenseløs evne til lek, det gjør barn åpne for kunsten. Alle mennesker er født til å skape. 

Når blir neste festival? 

Neste festival blir i februar 2022. Vi er spente og ivrige på å sette i gang igjen etter at Corona-pandemien satt noen begrensninger forrige år. Programmet er fortsatt under utvikling, men så langt kan vi si at Circus Absence kommer. Det er en forrykende familieforestilling som underholder både liten og stor. Vi har også fått booket forestillingen Ritsj, av scenekunstner Katma. Det er en danseforestilling som kommer i to varianter. 

Vi ønsker å oppfordre foreldre til å ta med barna på
ting som ikke er «mainstream». Det gir dem et rom for
å oppleve noe nytt, og til å tolke opplevelsen sammen. Hvem vet, det kan kanskje ende opp med å bli en liten dannelsesreise for både store og små.
Festivalen er fortsatt under oppbygging. På sikt ønsker vi oss flere rammer rundt festivalen. Vi ser for oss aktiviteter rundt mat, forfatter-workshops, kvalitetsfilmer, forfattermøter og kunstner-workshops for å nevne noe. Det viktige er at barn møter kunst og at kunsten møter barn. 

Målet vårt er å skape en festival for barn preget av kvalitet, hvor vi plukker ut det beste for barna. 

 

Tekst og Bilde: Kajsa Traaholt