Kulturopplevelser med unge talenter

Kulturskolen i Porsgrunn underviser barn og unge talenter i en imponerende rekke musikk- dans- og visuelle kunstfag. Å få et positivt forhold til estetiske fag gjennom selv å være utøver, virker inn på barns utvikling.  Foruten gleden i selve opplevelsen, lærer elevene seg langsiktig og systematisk arbeid med å utvikle ferdigheter som de har glede av hele livet. Les mer på Kulturskolens sider.

Det sosiale miljøet som utvikler seg rundt aktivitetene er et trygt miljø å vokse opp i og Kulturskolen setter også opp en lang rekke forestillinger og konserter i Kulturhuset Ælvespeilet gjennom året. Mer enn 800 unge bidrar til årets kulturelle mangfold. På denne siden finner du løpende oversikt over kommende arrangementer.