Regionkorpset i Sør og Eidanger pike- og guttekorps

Eidanger pike- og guttekorps
sø. 21 april 15.00 - 16.30
Kulturhuset Ælvespeilet
Hovedscenen
sø. 21. april
15.00 - 16.30
Billetter

Regionkorpset i Sør består av 54 dedikerte ungdommer fra 25 forskjellige skolekorps i regionen. Musikantene er i alderen 14-19 år, og har prøvespilt for å komme med i regionkorpset. Korpset har fire helgesamlinger i året, og dette er sesongens fjerde samling.

Eidanger pike- og guttekorps er vertskap for korpset denne samlingen, og sammen skal de avslutte helgen med en flott konsert.

Barn under 16 år gratis.